ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อ.เกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ (หน่วยบริการย่อย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคมของร้าน COZY BAR ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อตรวจสอบ/ติดตามลักษณะและรูปแบบการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคำการให้การของนายจ้างเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ จำนวนของลูกจ้าง และระยะเวลาในการเปิดให้บริการ

         ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าจากสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ด้วย


บรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

----------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่  อ.เกาะลันตา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...