ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ

"สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ตามาตรา 39 สิ้นสภาพ"

  1. ตาย
  2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
  3. ลาออก
  4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
  5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)-------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7566-8143

บ่ายแก่ๆ แบบนี้หลายคนอาจมีอาการง่วง ลองมาแกว่งแขนแก้ง่วงแถมยังลดพุงได้อีกด้วย---------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7566-8143

เอาข้อมูลเรื่องการสั่งพักงาน และโดนสั่งพักงานมาฝากครับ

มาดูกันนะครับว่าลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์็กรณีใดบ้าง


          นอกจากนี้ ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วยังจะได้รับสิทธิ์ "ทันตกรรม" อีกด้วย
กรณีทันตกรรมจะได้สิทธิอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับ-งานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่


          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา (ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) หมู่ที่ 1 ตำศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ติดต่อ 0-7566-8143 เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับงานบริการด้านแรงงาน ดังนี้
     1.งานยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
     2.งานส่งเสริมการมีงานทำ
     3.งานประกันสังคม
     4.งานสวัสดิการและคุ้งครองแรงงาน
     5.งานพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่-เทศกาลสงกรานต์
          ร่วมดับร้อนกับเดือนแห่งความร้อนระอุ เดือนมีนาคม-เมษายน ด้วยเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอันลือชื่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติของเมืองไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เชิญผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์ฯ ที่ควรรู้ ได้ที่ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"

          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญผู้ประกันตนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ฯ ที่ควรรู้ ได้ที่ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ในวันและเวลาราชการสรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...