ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

          นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ อำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ (แรงงานจังหวัดกระบี่) นางพรทิพย์ ตัณฑัยย์ (ประกันสังคมจังหวัดกระบี่) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมฯ และนายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ให้การต้อนรับ


ภาพข่าว - ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...