ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ ปี 2564----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่


 

ผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564


----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่