ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 


#

Infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2565


 --------------------------------------------

Infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


 

Infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาคม 2565


 


infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกประบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน