ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ กับ โรคปวดกล้ามเนื้อ

หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ
กับ
โ  ร  ค  ป  ว  ด  ก  ล้  า  ม  เ  นื้  อ 
อาการปวดตึงบ่า สะบัก ต้นคอ จนบางครั้งอาจทำให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท และเมื่อตื่นนอนแล้วก็ไม่สดชื่อ หรือมีอาการปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา ตาพร่ามัว ซึ่งพัฒนามาจากอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

          สาเหตุที่สำคัญอันดับแรก คือ การใช้งานมัดกล้ามเนื้อเดิมๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ การเล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆ ทุกวัน เมื่อใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวสะสมจนเกิดเป็นก้อนเนื้อนี้เองที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

          ปกติถ้าเราทำอะไรแล้วเมื่อย เมื่อได้พักจนหายเมื่อยปัญหาก็จบแต่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันนานๆ เช่น คนที่นั่งทำงานในออฟฟิศ กล้ามเนี้อหลังต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา เมื่อกล้ามเนื้อต้องหดเกร็ง 8 - 10 ชั่วโมง ทุกวัน และเมื่อกลับบ้านไปพักผ่อน รุ่งเช้ามาก็ต้องนั่งทำงานท่าเดิมอีก กล้ามเนื้อชุดเดิมก็มีการหดเกร็งเข้าไปอีกทำอย่างนี้ไปเป็นปีๆ กล้ามเนื้อมัดเดิมมีปัญหาแน่ จากการที่เราเคยกลับไปนอนพักที่บ้านแล้วหายปวดหายเมื่อย 1 ปีผ่านไป นอนแล้วก็ไม่หายปวดเมื่อย เพราะกล้ามเนื้อจากที่เคยยืดหยุ่น มันไม่ยืด มันเกร็งสะสมอยู่อย่างนั้น

23 ปี กระทรวงแรงงานรวมพลังเดินหน้าประชารัฐ

กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" และ "สร้างสมดุลการพัฒนา" ในทุกมิติ ด้วยการใช้กลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วาระการปฏิรูปประเทศ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ด้วยการ


1. สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อคนไทยทุกคนมีงานทำ ทั้งบุคคลทั่วไป และผู้พิการมากกว่า 840,000 คน สร้างรายได้มากกว่า 120,000 ล้านบาท/ปี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

3 วิธีดีท็อกซ์ ล้างพิษตับผิดๆ ที่ห้ามทำ อันตรายถึงชีวิต

3 วิธีดีท็อกซ์ ล้างพิษตับผิดๆ ที่ห้ามทำ อันตรายถึงชีวิต
ใครที่รู้จักคำว่า “ดีท็อกซ์” คงจะเคยได้ยินถึงข้อดีของมันมาบ้าง พูดกันง่ายๆ ก็เหมือนกันกับการล้างพิษ ล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย ทำแล้วเชื่อกันว่าทำให้ระบบภายในร่างกายใสสะอาด ปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือสิ่งหมักหมมต่างๆ ที่ทำให้ร่างกายสกปรก หรือทำให้เป็นโรคภัยต่างๆ โดยทำแล้วสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายทั้งหลายจะไหลออกมาพร้อมกับอุจจาระ

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2530

------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข

ทำงานกับ
คอมพิวเตอร์
อย่างมีความสุข

          ปัจจุบันเราจำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์กันเป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การทำงาน รวมทั้งการเรียน หรือการพักผ่อน หาความรู้ ท่องโลกอินเทอร์เน็ต หากแต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในร่างกาย เช่น ภาวะปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เอ็นอักเสบ หรือวุ้นในตาเสื่อม เป็นต้น ลองนำ 10 วิธี ดังต่อไปนี้ไปลองปฏิบัติดู จะทำให้คุณสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีความสุขครับ

  • ควรตรวจสายตาก่อนทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และตรวจวัดสายตาซ้ำเป็นระยะๆ
  • ผู้ที่แพ้แสงสว่าง ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนปฏิบัติงานร่วมกับคอมพิวเตอร์
  • ควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรือยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะๆ ไม่ควรนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินไป
  • จอจัดแสงที่จอแสดงภาพ (Monitor) ควรเหมาะสม คือไม่ควรมีแสงกระพริบ หรือวูบวาบ และควรมีความสว่างหรือความเข้มของแสงที่เหมาะสม คือ ควรปรับให้ไม่สว่างหรือมืดเกินไป
  • ระยะจากสายตามายังจอคอมพิวเตอร์ ควรมีมุมก้มประมาณ 20 องศา ระยะห่ง 18-22 นิ้ว
  • การว่างตำแน่งมือที่แป้นพิมพ์ ข้อศอก ควรตั้งฉากกับลำตัว (ประมาณ 90-120 องศา) เพื่อลดแรงยกที่หัวไหล่
  • การจัด MOUSE ไม่ควรให้ข้อมืออยู่ในตำแหนงที่บิดเอียงหรือบิดน้อยที่สุด
  • เก้าอี้ ควรสามารถปรับระดับสูงต่ำ ตามสรีระของผู้ใช้งานได้ และต้องมีพนักพิงที่ปรับระดับได้ และที่พักแขนส่วนเบาะรองนั่งควรมีลักษณะโค้างลาดลง ไม่เป็นสันคม และไม่กดที่ใต้ตำแหน่งของเบ่า
  • จอแสดงภาพต้องสามารถปรับมุมก้มเงย หรือเอีงได้
  • หากปวดกล้าเนื้อหรือเอ็นเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์
------------------------------------------------------
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แรงงานจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดกระบี่
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

-------------ภาพกิจกรรม-------------

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การเข้าถึงการประกันสังคมของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานต่างประเทศ!!

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีระบบประกันสังคมยางนานที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน โดยเริ่มบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2497 หรือว่า 60 ปีมาแล้ว และเป็นแบบอย่างที่ประเทศไทยได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้กับระบบประกันสังคมไทย ความก้าวหน้าของประเทศฟิลิปปินส์อีกประการหนึ่งคือ ความคุ้มครองที่ฟิลิปปินส์จัดให้กับแรงงานชาวฟิลิปปส์ที่ไปทำงานต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์มีประชากร 98 ล้านคน ในขณะที่แรงงานชาวฟิลิปปส์ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 10.24 ล้านคน ในจำนวนนี้ทำงานภาคพื้นดิน 9.87 ล้านคน (96.4%) ทำงานทางทะเล 367,166 คน (36%) ประเทศที่ชาวฟิลิปปินส์ไปทำงานมี 218 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกา (เป็นการถาวร) และตะวันออกกลาง (เป็นการชั่วคราว) ชวฟิลิปปินส์ที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศมีจำนวน 4.87 ล้านคน และมีถิ่นพำนักชั่วคราว โดยเป็นแรงงานที่มีสัญญาจ้าง จำนวน 3.84 ล้านคน และทำงานแบบไม่ปกติ (อาจเป็นแรงงานผิดกฎหมาย) 1.16 ล้านคน ปัจจัยที่ทำให้ชาวฟิลิปปินส์ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศสืบเนื่องจากสภาพความยากจนอันเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติรุนแรง จากสถิติขององค์ Weather Underground ครั้งหนึ่งของพายะที่ถูกจัดว่ารุนแรงที่สุดในโลกที่ซัดขึ้นฝั่งในศตวรรษที่ 20 และ 21 เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 นายจ้าง/ผู้ประกันตน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

          ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก โดยให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงนโยบายรัฐบาลโดยเพิ่มช่องทางให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม แทนการชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้น และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

          ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนายจ้าง ผู้ประกันตน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา สำนักงานประกันสังคมจึงมีนโยบายให้นายจ้าง ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม แทนการชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ!!! application SSO ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานดาวน์โหลดฟรี ใช้งานสะดวกมาก

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ!!!!  Application SSO ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้ด้วยตนเองแล้ววันนี้  ดาวน์โหลดฟรี ที่ google play

 
--------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ว่าด้วย...พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

      ว่าด้วย ....พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี "หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ" ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะมีอายุ ๓ ปี

***ช่างไฟฟ้าและนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับ


ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th
--------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

สถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2556

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน
ความเป็นมาของ สพธอ.


ที่มา : https://www.etda.or.th/background-and-mission.html
------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ก.แรงงาน เผย ม.ค.’59 แรงงานไทยในต่างประเทศ ส่งเงินกลับ กว่า 7 พันล้านบาท


            ก.แรงงาน เผย!! แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2559 สร้างรายได้ส่งกลับประเทศ กว่า 7 พันล้านบาท ‘ไต้หวัน/อิสราเอล/เกาหลี’ ติดอันดับแรงงานไทยไปทำงานมากสุด ด้าน “รมว.แรงงาน” ห่วงใยสุขภาพแรงงาน แนะห่างไกลยาเสพติด
            นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เผยข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2559 ว่า  มีจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ (กรณีสัญญาจ้างยังไม่หมดอายุ) ณ เดือนมกราคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 153,586 คน ซึ่งการสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศเพียงแค่เดือนแรกของปี 2559 สามารถสร้างรายได้ส่งกลับมาโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศ (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเลขประมาณการ ล่าสุด ณ วันที่ 29 มกราคม 2559) เป็นเงินจำนวน 7,242 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ส่งกลับฯ ในเดือนมกราคม 2558 มีจำนวน 6,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

การยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3 กรณีบำนาญชราภาพ

การยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3 กรณีบำนาญชราภาพ
          พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 มีผลกระทบต่อผู้ประกันตนมาตรา 40 ดังนี้

1) ผู้ประกันมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 และทางเลือกที่ 5) สิ้นสภาพเฉพาะกรณีบำนาญชราภาพทันทีโดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนดังกล่าวยังคงอยู่ สำกนังานประกันสังคมจะคืนเงินสมทบกรณีบำนาญชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วแต่กรณี

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท 26 มีนาคม 2527

คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะ ความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติ ข้าราชการจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ทำตนทำงานได้ดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ

พระบรมราโชวาท
26 มีนาคม 2527

ครม.เห็นชอบ ม.3 และม.ปลาย ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนเรียนจบ

            ครม.เห็นชอบให้นักเรียน ม.3 และม.ปลาย ทุกคน ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนเรียนจบ เพื่อเร่งแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทำงานต่ำระดับ พร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา เน้นหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันทำงานแบบเครือข่าย ก.แรงงานพร้อมสนับสนุนแบบทดสอบและการประมวลผลในระบบออนไลน์  (Online) รองรับได้กว่า ๑๐ ล้านคน
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร่วมมือกันแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทำงานต่ำระดับ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน