ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการทำเภอเกาะลันตา#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนธันวาคม 2561#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2561


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่