วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

สารอวยพรปีใหม่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


--------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน