ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


ภาพประกอบการประชุม
------------------------------------------------------------------------

ก.แรงงาน เชิญผู้พิการนัดพบแรงงาน 19 มีนาฯ ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

            กระทรวงแรงงาน สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พิการมีงานทำ สร้างอาชีพ มีรายได้ เตรียมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อผู้พิการ บริการจัดหาตำแหน่งงานว่าง แนะแนวอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรงงาน “ผลงานเดินหน้า” ชูภาพลักษณ์ พิสูจน์ได้


              ก.แรงงาน “ผลงานเดินหน้า” ชูภาพลักษณ์ 'พิสูจน์ได้' จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตรวจเข้มป้อง - ปราม แรงงานทาส แก้กฎหมายแรงงาน ประชาชนรู้ใช้ “เข้าถึงสิทธิแรงงาน” มีงานทำ มีทักษะ เงินดี มีสุข ดูแลนอกระบบ คนพิการ และผู้สูงวัย ไตรภาคีร่วมแก้ข้อขัดแย้ง จับมือ“May’s Day 2015” เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เสนอ 'ภาพใหม่' วันแรงงาน 'ชู' ความสำเร็จความร่วมมือ 3 ฝ่าย แรงงาน - นายจ้าง - รัฐ 
           

วันนี้มาดูญี่ปุ่นวิจารณ์ไทยกันบ้าง อ่านแล้วแสบทั้งไส้และทั้งทรวงเลย.... เห็นทีคนไทยต้องกลับมาพิจารณาตนเองครั้งใหญ่แล้วครับ

วันนี้มาดูญี่ปุ่นวิจารณ์ไทยกันบ้าง อ่านแล้วแสบทั้งไส้และทั้งทรวงเลย....
เห็นทีคนไทยต้องกลับมาพิจารณาตนเองครั้งใหญ่แล้วครับ 
=====================================
นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพ
(Japan External Trade Organization,Bangkok : JETRO Bangkok)
ระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยได้แสดงทรรศนะถึง “จุดอ่อน” ของคนไทยไว้ 10 ข้อ คือ

“กำชับ” แรงงานจังหวัด เป็น “ศูนย์กลาง” ขับเคลื่อนงานในพื้นที่


แรงงานจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน ต้องเป็นศูนย์กลางบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนแรงงานนอกระบบ พร้อมสำรวจข้อมูลบุคคลพื้นที่สูง เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือ พร้อมฝึกงานให้บุคคลพื้นที่สูงได้อยู่อย่างยั่งยืนเป็นระบบ อีกทั้งต้องพัฒนาแรงงานไทยทุกคนโดยเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิต ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบประเทศอื่นในอาเซียน

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กระทรวงแรงงาน คว้า 2 รางวัล ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ และต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


           กระทรวงแรงงาน รับโล่รางวัลหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีคะแนนระดับดีเด่น และโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี ภายในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน

** ปรับเว็บไซต์ ศูนย์บริการฯ แรงงาน ให้ เข้าถึงง่าย - ถูกต้อง- รวดเร็ว **

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเป็นช่องทางสำคัญของประชาชนในการ เข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงาน มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้อย่างสะดวก ให้สามารถสื่อสารข้อมูลด้านแรงงานถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ เน้นความโปร่งใส เน้นงานบริการ ส่วนหน้า เป็นบริการด้วยรอยยิ้ม ความเข้าใจในผู้รับบริการ อดทน สร้างบริการให้เกิดความประทับใจ ขณะเดียวกันให้หัวหน้าส่วนดูแลให้ภาพลักษณ์กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนของการทำงาน

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

‘รองปลัดแรงงาน’ ชี้ สร้างมาตรฐาน - ตระหนัก – บังคับใช้กฎหมาย เชื่อค้ามนุษย์คลี่คลาย

         
                ‘รองปลัดแรงงาน’ เผย ความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ชี้เป็นไปได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์จะหมดไป แต่ต้องใช้เวลา ด้วยเหตุรูปแบบเปลี่ยนไป ย้ำต้องสร้างมาตรฐาน ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เชื่อเปิดประชาคมอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ ปัญหาการค้ามนุษย์เบาบางลง เนื่องจากหลายประเทศกำหนดมาตรการร่วมกัน พร้อมระบุ ประเทศไทย และ ก.แรงงาน ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวด รักษาความมั่นคงให้แรงงาน คัดแยกเหยื่อ ส่งกลับประเทศต้นทาง ทำงานร่วมเอ็นจีโอนำเสนอข้อเท็จจริง 

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำแนะในการหางานทำ

สิ่งที่ควรรู้ในการหางานทำ

 • รู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในด้านใด
 • รู้แหล่งข้อมูลในการสมัครงาน
 • รู้ลักษระงานและข้อมูลอื่นๆ ของหน่วยงานที่จะไปสมัครงาน
 • รู้ว่าตนเองมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครหรือไม่
 • รู้จักวิธีการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน
การเตรียมตัวก่อนสมัครงาน
  เตรียมตัว
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ร่างกายสะอาด
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
  เตรียมใจ
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ประหม่ามีความรับผิดชอบ
  เตรียมข้อมูล
 • เตรียมหลักฐาน
 • เอกสารที่ใช้สมัครงาน
 • ข้อมูลตำแหน่งงานที่จะไปสมัครงาน