ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

เชียร์! ‘ทดสอบมาตรฐานฝีมือ’ แรงงาน ‘รายได้’ เพิ่ม - โรงงาน ‘ผลผลิต’ เพิ่ม


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชียร์แรงงานทดสอบฝีมือ ได้เงินเพิ่ม ผู้ประกอบการได้ผลผลิตคุณภาพ พร้อมหนุนจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย ประเดิม!! ‘สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2’ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมก้าวสู่ AEC  


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชียร์แรงงานทดสอบฝีมือ ได้เงินเพิ่ม ผู้ประกอบการได้ผลผลิตคุณภาพ พร้อมหนุนจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย ประเดิม!! ‘สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2’ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมก้าวสู่ AEC  

ก.แรงงาน แจง สิงคโปร์เข้ม กม.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ มีผลแล้ว 1 เม.ย.เป็นต้นไป

         สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ค้าขาย แรงงานไทย บุคคลทั่วไป และผู้ที่จะไปทำงานในประเทศสิงคโปร์เคารพกฎหมาย หลังรัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎเข้มงวดห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการถูกต้องโทษปรับ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

เสริม ‘เด็กไทย’ ทำงานปิดเทอม เรียนรู้สู่โลกจริงงานอาชีพ
            กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ‘เด็กไทย’ ทำงานช่วงปิดเทอม เรียนรู้สู่โลกจริงงานอาชีพ เปิด “โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงปิดภาคเรียน” ปรับเปลี่ยนค่านิยมเยาวชนให้รู้จัก ‘ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์’

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้บริการจัดหางานแก่นักเรียน เป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมของเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับโลกอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ติวเข้ม ‘พี่เลี้ยง’อาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจ‘แรงงาน’ถึงมือประชาชนในพื้นที่

            ก.แรงงาน จัดระดมสมอง พัฒนาพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงอาสาสมัครแรงงาน ให้มีความรอบรู้ รู้บทบาทของตนเอง นำภารกิจกระทรวงบริการประชาชน สร้างความภาคภูมิใจ ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง 

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...