ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

         ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์   เพ็ชรชูพันธ์ บรรยายเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ หัวข้อเรื่อง "Service in change" ในโอกาสนี้ด้วย