ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

infographic ผลการบริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2562

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภารกิจงานบริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สรุปผลการบริการประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รูปแบบ infographic


----------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น