ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ก.แรงงาน เผย ม.ค.’59 แรงงานไทยในต่างประเทศ ส่งเงินกลับ กว่า 7 พันล้านบาท


            ก.แรงงาน เผย!! แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2559 สร้างรายได้ส่งกลับประเทศ กว่า 7 พันล้านบาท ‘ไต้หวัน/อิสราเอล/เกาหลี’ ติดอันดับแรงงานไทยไปทำงานมากสุด ด้าน “รมว.แรงงาน” ห่วงใยสุขภาพแรงงาน แนะห่างไกลยาเสพติด
            นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เผยข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2559 ว่า  มีจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ (กรณีสัญญาจ้างยังไม่หมดอายุ) ณ เดือนมกราคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 153,586 คน ซึ่งการสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศเพียงแค่เดือนแรกของปี 2559 สามารถสร้างรายได้ส่งกลับมาโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศ (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเลขประมาณการ ล่าสุด ณ วันที่ 29 มกราคม 2559) เป็นเงินจำนวน 7,242 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ส่งกลับฯ ในเดือนมกราคม 2558 มีจำนวน 6,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18