ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

12 ปีแห่งการนำงานบริการด้านแรงงานสู่พื้นที่ห่างไกล

 ------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

💥ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคประจำจังหวัดตามภารกิจกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับ/บริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
     🕜เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
     🕣(พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ระหว่าง 12.00 - 13.00 น.

     ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ Infographic ได้ดังภาพ Infographic ด้านล่าง


〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่