ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ กับ โรคปวดกล้ามเนื้อ

หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ
กับ
โ  ร  ค  ป  ว  ด  ก  ล้  า  ม  เ  นื้  อ 
อาการปวดตึงบ่า สะบัก ต้นคอ จนบางครั้งอาจทำให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท และเมื่อตื่นนอนแล้วก็ไม่สดชื่อ หรือมีอาการปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา ตาพร่ามัว ซึ่งพัฒนามาจากอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

          สาเหตุที่สำคัญอันดับแรก คือ การใช้งานมัดกล้ามเนื้อเดิมๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง เช่น เกิดจากการนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ การเล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆ ทุกวัน เมื่อใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวสะสมจนเกิดเป็นก้อนเนื้อนี้เองที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

          ปกติถ้าเราทำอะไรแล้วเมื่อย เมื่อได้พักจนหายเมื่อยปัญหาก็จบแต่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันนานๆ เช่น คนที่นั่งทำงานในออฟฟิศ กล้ามเนี้อหลังต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา เมื่อกล้ามเนื้อต้องหดเกร็ง 8 - 10 ชั่วโมง ทุกวัน และเมื่อกลับบ้านไปพักผ่อน รุ่งเช้ามาก็ต้องนั่งทำงานท่าเดิมอีก กล้ามเนื้อชุดเดิมก็มีการหดเกร็งเข้าไปอีกทำอย่างนี้ไปเป็นปีๆ กล้ามเนื้อมัดเดิมมีปัญหาแน่ จากการที่เราเคยกลับไปนอนพักที่บ้านแล้วหายปวดหายเมื่อย 1 ปีผ่านไป นอนแล้วก็ไม่หายปวดเมื่อย เพราะกล้ามเนื้อจากที่เคยยืดหยุ่น มันไม่ยืด มันเกร็งสะสมอยู่อย่างนั้น

23 ปี กระทรวงแรงงานรวมพลังเดินหน้าประชารัฐ

กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" และ "สร้างสมดุลการพัฒนา" ในทุกมิติ ด้วยการใช้กลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วาระการปฏิรูปประเทศ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ด้วยการ


1. สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อคนไทยทุกคนมีงานทำ ทั้งบุคคลทั่วไป และผู้พิการมากกว่า 840,000 คน สร้างรายได้มากกว่า 120,000 ล้านบาท/ปี

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...