ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมให้ความรู้การประกันตนเองโดยสมัครใจตามมาตรา 40 แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

       
          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ (นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อ.เกาะลันตา) ร่วม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการสมัครประกันตนเองโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน


         ทั้งนี้ นายนพดล  ตั้งทองสกุล  และนางสาวชมพูนุช  ปิติ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ฯ

-------------------------------------------ภาพกิจกรรม--------------------------------------------

คำปราศรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------
ที่มา Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
ข่าว : #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

1 พฤษภา...แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่

         
           นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ (แรงงานจังหวัดกระบี่) ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ ช่วงเช้าของวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีสถานประกอบการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมของวันแรงงาน ประจำปี 2558 (1 พ.ค 2558)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...