ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2562 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภายใต้การบูรณาการงานบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถติดต่องานบริการของกระทรวงแรงงาน ณ จุดๆ เดียวในประเภทงานบริการที่มีความซับซ้อนน้อย#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...