ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม แวะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางพีรพร บวรธนสาร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม แวะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านงานบริการศูนย์บริการร่วมฯ
 

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 ปี 2566

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดย นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ดังภาพ Inforgraphic ที่แนบมาพร้อมนี้


-----------------------------------------------------
#งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 

หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม แวะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางพีรพร บวรธนสาร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม แวะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกา...