ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สรุปยอดงานบริการ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน #กันยายน 2562


โดย #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143
krabi.mol@gmail.com

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ขนส่ง" ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก และปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ขนส่ง" ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก และปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 อัตรา


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ > ข้อมูลข่าวสาร > รับเรื่อง-ส่งต่อ > เบ็ดเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ
> ข้อมูลข่าวสาร
> รับเรื่อง-ส่งต่อ
> เบ็ดเสร็จ
ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143--------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143 email: krabi.mol@gamil.com

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รอบเดือนกรกฎาคม 2562 ในด้านต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังภาพ #infographic

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รอบเดือนกรกฎาคม 2562 ในด้านต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังภาพ #infographic#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
075668143

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ภายใต้ภารกิจการให้บริการรูปแบบบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน------------------------------------------------------------------------
งาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพรวมงานบริการประชาชน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562)

ภาพรวมงานบริการประชาชน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562)#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143 / e-mail : krabi.mol@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2562 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภายใต้การบูรณาการงานบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถติดต่องานบริการของกระทรวงแรงงาน ณ จุดๆ เดียวในประเภทงานบริการที่มีความซับซ้อนน้อย#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

infographic ผลการบริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2562

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภารกิจงานบริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สรุปผลการบริการประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รูปแบบ infographic


----------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สถิติงานบริการ ณ จุดให้บริการของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2562

      ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ หน่วยบริการด้านแรงงานภายใต้การกำกับดูแลจาก สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชน ผู้ประกันตน และนายจ้างในพื้นที่เกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงาน โดยสามารถสรุปยอดผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2562 และจัดทำการนำเสนอรูปแบบ infographic


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0756681423

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สปส.กระบี่ สาขาคลองท่อม จัดหน่วยบริการประกันสังคม 23/04/2562


.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (ศบร.กระบี่) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม (สปส.) จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประกันสังคม ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อให้บริการนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา (ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน)


----------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0756681423

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

10 ปี ที่ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รับใช้นายจ้าง ผู้ประกันตน และผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ด้วยความมุ่งมั่นกับปฏิธานที่ว่า "ความสะดวกของท่าน คือ งานบริการของเรา" การนำงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์ราชการของจังหวัดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของประชาชนที่จะติดต่องานบริการภาครัฐ

---------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

กรมอนามัยเผย 10 ความเสี่ยงรุมเร้าสุขภาพวัยทำงาน

กรมอนามัย เผย 10 เหตุเสี่ยงรุมเร้าวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจระดับประเทศ แนะเร่งดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ ทำให้ประชากรวัยทำงานมีความเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ 1) โรคอ้วน เกิดจากการขาดการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป 2) โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากโรคอ้วน 3) โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 4) โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 5) โรคเครียด วัยทำงานเป็นวัยที่เสียงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและเรื่องงาน 6) โรคเอดส์ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และการใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด เป็นต้น 7) ภาวะมีบุตรยาก คือ คู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเกิน 1 ปี แต่ไม่สามารถมีบุตรได้ 8) การทำแท้ง ร้อยละ 71.1 มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ และร้อยละ 56.5 ไม่ได้คุมกำเนิด 9) ความเสี่ยงจากงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น การเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน และโรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารหนู โรคประสาทหูเสื่อม และ 10) อุบัติเหตุบนท้องถนน มักเกิดจากการเมาแล้วขับและการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

8 เคล็ดลับ ห่างไกล…”โรคกระเพาะ”

โรคกระเพาะ (Peptic Ulcer) มีชื่อเต็มว่า โรคแผลในกระเพาะอาหาร เป็นหนึ่งในโรคที่สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสามารถนำไปสู่มะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย และเนื่องจากสาเหตุของโรคกระเพาะนั้น มาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพเสียเป็นส่วนใหญ่ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ และเข้าใจว่าโรคกระเพาะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระเพาะได้

1. หลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัด อาหารไขมันสูง และอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูง

อาหารรสจัด และอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูง เช่น มะนาว สามารถทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ ส่วนอาหารไขมันสูงนั้นย่อยยาก การกินอาหารเหล่านี้จึงทำให้ตับ และไตต้องทำงานหนัก ซึ่งผู้ที่มีปัญหาตับ และไต ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะมากกว่าปกติด้วยทั้งนั้น
1588-กระเพาะ-ged-good-life

“4 โรคฮิตวัยทำงาน” ควรดูแลสุขภาพยังไง ไม่ให้กระทบงาน

โรควัยทำงาน หลายโรคเป็นผลมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่ทั้งเคร่งเครียด และรีบเร่ง ส่งผลให้คนวัยทำงานจำนวนไม่น้อยต่างก็เจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อยิ่งป่วย ก็ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง จนอาจทำให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในที่สุด มาดูกันดีกว่าว่า โรคสุดฮิตที่ไม่น่านิยมของคนวัยทำงานนั้นมีโรคอะไรบ้าง และเราควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยเหล่านี้
4 โรควัยทำงาน!
1. ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndome)
เมื่อพูดถึงอาการเจ็บป่วยของคนทำงาน หนึ่งในโรคที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นก็คือ ออฟฟิศซินโดรม ที่สร้างความทรมานให้แก่ชาวออฟฟิศจำนวนมาก เป็นอาการที่เกิดจากการต้องนั่งทำงานในท่าทางเดิมซ้ำ ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนส่งผลให้เกิดโรค และอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน และการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งการป้องกันโรคนี้นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นแต่อย่างใด แค่ลุกขึ้นมาผ่อนคลายเปลี่ยนอิริยาบถทุก ๆ 20 นาที ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคได้มากแล้ว
1607-โรควัยทำงาน-ged-good-life

"วัยทำงานกับการดูแลสุขภาพ...”

               ประเทศไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงของการได้เปรียบทางประชากร คือ มีวัยแรงงาน (15-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่นๆ (ร้อยละ 67) แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยทำงานนี้จะค่อยๆ ลดลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด และเป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยทำงานที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนั้น ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก

รีบสมัครภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

------------------------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

#จำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ #ประจำเดือนมีนาคม 2562#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

แคลอรี่จากเครื่องดื่มคู่ใจ แก้วโปรดของคนออฟฟิศ

งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
-----------------------------------
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

รับสมัคร รพ. เอกชนให้บริการรักษาผู้ประกันตน ประจำปี 2563-------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0756681423

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

Facebook Fanpage ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ หรือ ศบร.กระบี่ ช่องการให้บริการประชาชนงานบริการด้านแรงงาน โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ด้วยการให้บริการงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีความซับซ้อนไม่มาก ณ จุดๆ เดียว

ศบร.กระบี่ เปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ ศบร.กระบี่ มีช่องทางในการติดตามข่าวสารด้านแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook fanpage อีก 1 ช่องทาง โดยท่านสามารถสแกน QR code ตามภาพที่ปรากฎได้เลยวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

คุณเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แบบไหน?

สอบถามข้อมูล รายละเอียดด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หรือติดต่อโทรศัพท์ 0-7566-8143
Email : krabi.mol@gmail.com
facebook fanpage :ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39


"ชัยชนะของเยาวชนทุกท่าน แสดงถึงความพร้อมในด้าน ทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน"


"ชัยชนะของเยาวชนทุกท่าน แสดงถึงความพร้อมในด้าน ทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน"

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงา
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. (19 มี.ค. 61)


สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...