ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การให้บริการประชาชนของ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่"" ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถสรุปยอดการให้บริการในรูปแบบ infographic


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การบริหารจัดการจาก "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" สามารถสรุปผลการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และนำเสนอในรูปแบบ infographic


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143