ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการ หน่วยบริการงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสังกะอู้ ลันตารีสอร์ท บริษัท ลันตาไอส์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลเกาะลันตา) ออกหน่วยบริการงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสังกะอู้ ลันตารีสอร์ท บริษัท ลันตาไอส์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
     

        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ได้ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเกาะลันตรให้ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทในโอกาสนี้ด้วย


ภาพกิจกรรมในการโครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...