ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

สรจ.กระบี่ พัทลุง และสตูลร่วมบูรณาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง “อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ไร่ปรีดา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวข้อเรื่อง "อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

         ทั้งนี้ เป็นการร่วมบูรณาการโครงการฯ ระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน


ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

10 วิธีลดเสี่ยง "ออฟฟิศซินโดรม"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่  อ.เกาะลันตา
โทรศัพท์  0-7566-8143

หยุดสนับสนุนขอทาน หยุดการค้ามนุษย์ กว่า 90% ของขอทานเด็กมาจากพม่า และกัมพูชา เด็กเหล่านั้นต้องกลายมาเป็น....?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อ.เกาะลันตา
โทรศัพท์  0-7566-8143

รู้เรื่อง-รู้สิทธิ์ประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

          รู้เรื่อง-รู้สิทธิ์ประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่สถานการณ์จ้างงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

          สถานการณ์จ้างงาน ภาพรวมระดับประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน  กระทรวงแรงงาน)

  • ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) [จำนวน 9,783,559 คน]
  • ผู้ถูกเลิกจ้าง (ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) [จำนวน 5,811 คน]
  • ผู้ว่างงาน เดือนมกราคม 2557 [จำนวน 91,317 คน]
แย้งทุกปัญหาการไม่เข้าใจสิทธิ์ประกันสังคม.....ชราภาพแบบสบายใจ เมื่อมีประกันสังคมตั้งแต่วัยทำงาน

          หมดข้อวิตกกังวลหลังเกษียรอายุการทำงาน เมื่อทำประกันสังคมตั้งแต่วัยทำงาน ด้วยเงินเก็บชราภาพ
-หากคุณไม่ทราบสิทธิ์
-หากคุณสงสัยในสิทธิ์
-หากคุณคิดว่าทำประกันสังคมแล้วเราจะได้อะไรบ้าง

          อย่ามัวสงสัยอยู่ตัวคุณเองหรือเพื่อนพ้อง  รีบติดต่อสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หรือ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณ

         ทั้งนี้ หาก "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน" อยู่ใกล้บ้านก็เข้าไปหาได้เลยนะครับ รับรองว่าคุณจะมีแต่รอยยิ้มเพราะกระจ่างทุกความสงสัย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อ.เกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ (หน่วยบริการย่อย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคมของร้าน COZY BAR ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อตรวจสอบ/ติดตามลักษณะและรูปแบบการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคำการให้การของนายจ้างเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ จำนวนของลูกจ้าง และระยะเวลาในการเปิดให้บริการ

         ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าจากสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ด้วย


บรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
          โอกาสนี้ นางจินดา  ศรีศักดิ์ (แรงงานจังหวัดกระบี่) ได้ร่วมวางพานพุ่ม (พานดอกไม้) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...