ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สรุปยอดงานบริการ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน #กันยายน 2562


โดย #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143
krabi.mol@gmail.com

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ขนส่ง" ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก และปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ขนส่ง" ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก และปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 อัตรา


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ > ข้อมูลข่าวสาร > รับเรื่อง-ส่งต่อ > เบ็ดเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ
> ข้อมูลข่าวสาร
> รับเรื่อง-ส่งต่อ
> เบ็ดเสร็จ
ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143--------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143 email: krabi.mol@gamil.com

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...