ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ > ข้อมูลข่าวสาร > รับเรื่อง-ส่งต่อ > เบ็ดเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143

สถิติการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จาก 3 ประเภทงานบริการ
> ข้อมูลข่าวสาร
> รับเรื่อง-ส่งต่อ
> เบ็ดเสร็จ
ติดต่อสอบถามข้อมูล 075668143--------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143 email: krabi.mol@gamil.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน (infographic) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...