วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

infographic ผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกประบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น