วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดย นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลการดำเนินงานระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได้ดังภาพ Inforgraphic ที่แนบมาพร้อมนี้
-------------------------------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น