ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดศักราช 2558 คนไทยทุกคนมีงานทำ ‘ก.แรงงานจัด 3 มหกรรม 19 มกรา’58           ก.แรงงาน จัดใหญ่ 3 งานในวันเดียวกัน เปิดตัวศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เชิญเข้าร่วมมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน นัดพบแรงงานยกขบวนบริษัทชั้นนำ 68 แห่ง อาทิ เครือเซ็นทรัล ซีพีออลล์ เอสซีจี บิ๊กซี รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พร้อมชมนิทรรศการและสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกทักษะฝีมือ สาธิตอาชีพ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจสุขภาพ ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางศิลาฤกษ์อาคาร 3 ชั้น รองรับบริการด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และงานฝึกอบรม พลาดไม่ได้ 19 มกราคมนี้ พบกันที่กระทรวงแรงงาน 


         นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมและกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยการดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ พิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ในระยะแรกซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะชั้น 1 ซึ่งกรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคมจะจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการประจำตามจุดต่างๆ ภายในมีจอ Touch Screen อำนวยความสะดวกผู้มารับบริการเพื่อลดขั้นตอน บริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน โดยประชาชนสามารถรับบริการจากเจ้าหน้าที่และบริการด้วยตนเอง จุดบริการผู้พิการ การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype มีห้องสัมภาษณ์สดและบริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองเพื่อให้นายจ้างพิจารณาบุคลิกภาพรับเข้าทำงาน มุมบริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาชีพ ห้องแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ห้องแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรม Role Play อาชีพ มุมพักผ่อน เป็นต้น ส่วนในระยะที่สองจะเปิดให้บริการในพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารดังกล่าว เพื่อให้การบริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป
นอกจากนี้มีพิธีเปิดมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย กรมการจัดหางานจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยมีผู้ประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรงจากองค์กรชั้นนำจำนวน 68 แห่ง อาทิ บริษัทในเครือซีพีออลล์ เซ็นทรัล เอสซีจี บิ๊กซี เป็นต้น การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน การสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน เกมคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการแนะนำอาชีพ ฝึกทักษะฝีมือ สาธิตงานช่าง บริการนวดแผนโบราณ สำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลในเครือข่าย และมีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 3 ชั้น ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการให้บริการด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และงานฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2559
กระทรวงแรงงานจึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
-----------------------------ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ร่วมส่งความรักให้แก่กัน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมให้บริการทุกท่าน

//////////////////////////////////////////////// งาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ///////////////////////////////////////////////// กลุ่มงาน...