ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน (infographic) ประจำเดือนเมษายน 2566

          ศูนย์บริการร่วมกระรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา รอบเดือนเมษายน 2566 เป็นรูปแบบ infographic ดังนี้งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...